دستگاههای برش و بازیافت

دستگاههای برش و بازیافت برش عرضی دقدیق ورقهای ضخیم فوم پلی اتیلن با عرض بالا  به وسیله دستگاههای کارتر امکانپذیر است .  خط بازیافت  در پایان پروسه تولید وتکمیل کلیه فومهای باقیمانده از این مراحل باید از نظر حجم  به وسیله دستگاههای بازیافت با اکسترودرهای دوماردون فشرده و مجددا تبدیل به گرانول شود.  

دستگاههای برش و بازیافت

برش عرضی دقدیق ورقهای ضخیم فوم پلی اتیلن با عرض بالا  به وسیله دستگاههای کارتر امکانپذیر است . 

Custom Foam Fabrication and Packaging Capabilities — Exemplary Foam

Polypropylene Foam Sheet at Rs 300 /square meter | Polyethylene ...

خط بازیافت 

در پایان پروسه تولید وتکمیل کلیه فومهای باقیمانده از این مراحل باید از نظر حجم  به وسیله دستگاههای بازیافت با اکسترودرهای دوماردون فشرده و مجددا تبدیل به گرانول شود.

دستگاه بازیافت پلاستیک - istgah.com - اکسترودر

PE TECH FOAM CO LTD - XLPE/IXPE FOAM TECHNOLOGY