دستگاه تولید فوم لوله , میله و فوم مشبک (توری)

دستگاه تولید فوم پلی اتیلن  لوله ,  میله و مشبک (توری)  فوم لوله و میله پلی اتیلن به روش اکسترود کردن در دو مرحله ذوب و فوم تولید و بصورت رول و یا شاخه ای بسته بندی میشود , تکنولوژی ساخت دستگاهها عمدتا در دست کشورهای صنعتی از جمله کشورهای المان , کره جنوبی , چین و البته ایران میباشد .  در طی سالها کار این ماشینها  , بسته به نیاز بازار در مدلها و قدرتهای مختلفی طراحی و ساخته شده اند که بسته به حجم اکسترودر و قدرت موتورها میتوانند ف[...]

دستگاه تولید فوم پلی اتیلن  لوله ,  میله و مشبک (توری)

Extrusion | Spongex

 فوم لوله و میله پلی اتیلن به روش اکسترود کردن در دو مرحله ذوب و فوم تولید و بصورت رول و یا شاخه ای بسته بندی میشود , تکنولوژی ساخت دستگاهها عمدتا در دست کشورهای صنعتی از جمله کشورهای المان , کره جنوبی , چین و البته ایران میباشد . 

در طی سالها کار این ماشینها  , بسته به نیاز بازار در مدلها و قدرتهای مختلفی طراحی و ساخته شده اند که بسته به حجم اکسترودر و قدرت موتورها میتوانند فوم لوله و میله در ضخامتهای  مختلف تولید نمایند.

Pipe and bar foam machine - 75mm-105mm - Fuliyuan (China ...

 دستگاه اکسترودرفوم شیت پلی اتیلن بسته به قدرت ,  میتواند ضخامت فوم تولیدی بین .5 الی 30 میلیمتر و عرض فوم تا 350 سانت را تولید کند.  

High Performance Polyethylene Foam Pipe Making Machine from China ...China PE Foam Filled Tube, EPE Pipe, Hollow Foam Tubes Making ...44in Trampoline Enclosure Pole Foam, fits 1.5in Diameter Poles, 16 ...