دستگاه های تولید

طراحی وساخت ,  نصب و راه انداری  ,  اموزش اپراتوری  ,  سرویس و نگهداری  ,  بروز رسانی کلیه خطوط تولید فومهای پلی اتیلنEPE,  کراسلینک XLPE, پلی استایرن EPS,XPS , لوله های تک لایه PP, لوله های 5 لایه PP. AL. PP ,تولید لوله های برق  وخطوط کراشر و بازیافت و ....  

طراحی وساخت ,  نصب و راه انداری  ,  اموزش اپراتوری  ,  سرویس و نگهداری  ,  بروز رسانی

کلیه خطوط تولید فومهای پلی اتیلنEPE,  کراسلینک XLPE, پلی استایرن EPS,XPS , لوله های تک لایه PP, لوله های 5 لایه PP. AL. PP ,تولید لوله های برق  وخطوط کراشر و بازیافت و ....

 

این تصویر برای اکستروژن فوم

این تصویر برای اکستروژن فومنتیجه تصویر برای اکستروژن فوم