کفپوش ورزشی تایل

تایل های زمین های ورزشی با دوام در برابر افتاب و محرکهای محیطی با نصب بسیار ساده و راحت در رنگ بندی های مختلف و مناسب برای انواع کف سازیها و بسیار مناسب جهت اطراف استخر و سرویسهای بهداشتی

تایل های زمین های ورزشی با دوام در برابر افتاب و محرکهای محیطی با نصب بسیار ساده و راحت در رنگ بندی های مختلف و مناسب برای انواع کف سازیها و بسیار مناسب جهت اطراف استخر و سرویسهای بهداشتی

سپاهان فوم